İçki Sanayinin Gelişmesini Teşvik Etmek İçin Şarap Yapma Donanımının Ortaya Çıkması

İçki sanayinin gelişimini teşvik etmek için Şarap Yapma Donanımının ortaya çıkışı

Şarap Yapma Donanımı'nın ortaya çıkışı, daha fazla faydalar yaratmak için, içki sanayinin gelişimini teşvik etmek için etkili olarak daha az şey yapabilir ancak yeni başlayanlar için demleme ekipmanı ile bazı şeyleri anlamak için şarap endüstrisinin aşağıdaki ayrıntılı açıklaması Endüstri adı:

"Şarap Şarkısı" Nedir?

Şarap, suyun ve besinlerin hem fermantasyonu başlattıklarında kuru bir uyuşukluğun korunması yoluyla, büyüyen bakterilerin doğal inokülasyonu veya aşılanması için uygun bir ortamda bir taşıyıcı olarak tahıl yoluyla bir bakteri türüdür. Enzimler ve mayalar, sakarifikasyondan sorumlu enzimlerdir, maya alkol fermentasyonundan sorumludur.

"Şarap eğitimi" nedir?

Ferahlatılmış şaraba şarap ekledikten sonra taneli şarap denildikten sonra şarap denir.

"Şarap fermantasyonu" nedir?

Yiyecek, mayalanma mayası, şekerin enzimatik hidrolizi, alkol ve karbon dioksit üretmek için şarap mayasında şeker, Şarap Yapımı Ekipmanı fermantasyon olarak bilinen süreçte olmalıdır.

"Sıvı fermantasyon" nedir?

Suya emdirilmiş fermantasyona gıda olarak sıvı fermantasyon adı verilir. Sıvı fermantasyon karıştırılmalı, hammadde ve klinker sıvı fermantasyonda kullanılabilir.

"Sıvı distilasyon" nedir?

Damıtık tahılların ve suyun şarap kültürünün sıvı fermantasyon yöntemi vasıtasıyla, hatta cüruf suyu, sıvı damıtılması olarak adlandırılan pota pişiricisine dökülecek. Şarap Yapma Donanımı Ayrıca şarap pişirme denir.

"Katı hal fermantasyonu" nedir?

Tahıl piştikten sonra nem eşittir ve kuru ve nemli uygundur. Şarap Yapma Donanımı Doğrudan fermantasyon yöntemine şarap ilave edildikten sonra katı fermantasyon denir. Katı hal fermantasyonu, katı hal fermantasyon yöntemini uygulamak için tahıl tanesinin gevşek olmasını ve geçirgenliğin iyi olmasını gerektirir.

"Katı damıtma" nedir?

Tencerenin artı artı suyun damıtılarak damıtılması anlamına gelir ve daha sonra damıtılması için iyi bir fermantasyon fermantasyonu yüzünden buharda pişirilmiş ve buharlı tabletler haline getirilir, bu şekilde katı damıtma denir, genellikle nefes alabilen gıda iyi olur Katı damıtma için.

"Şekerleştirme" nedir?

Hammadde aynı zamanda klinker, katı veya sıvı olsun, herhangi bir tane fermantasyonu ilk fermantasyondan sonra sakarifikasyona tabi tutulmalıdır. Kimyasal reaksiyon adı: enzimatik hidroliz denir, kalıp sakarifikasyonunu arttırmak için 30-35 derece en iyi sıcaklıkta. Sakkarifikasyon adı verilen kalıp büyütme süreci.

"Yarı katı fermantasyon" nedir?

Şarkıdan sonra şaraba katılmak için yemek pişmiş yemekler, şekerlendirmenin 1-2 gün bekledikten sonra, şekerleme fermantasyonu, Şarap Yapma Donanımı ve şeker fermantasyonu tarafının yakınında su seyreltme konsantrasyonu ekleyin. Bu işleme yarı katı fermantasyon denir. Genellikle pirinç ve yapış yapış pirinç şarabı bunu kullanır.

"İlk şarap" nedir?

Adından da anlaşılacağı üzere, "kafa şarabı" adı verilen şarabın ilk çıkış noktası olan şarap damıtımındayız, ilk şarap düşük kaynama noktalı maddeler içeriyor, yani birinci fuşel yağı, bu yüzden kurtulmak zorundayız. arasında.

"Kuyruk" nedir

Adından da anlaşılacağı gibi, şarap damıtığını, "kuyruk şarap" olarak adlandırılan şarap son dışarı, kuyruk şarap derecesi nispeten düşük, yüksek su içeriği, yüksek kaynar malzeme bileşimi daha, Şarap yapma Ekipmanları, kuyruk Fusel yağı daha çok, bu yüzden Kaldırılmasını İstiyoruz.